Tác giả: admin

Phân Biệt Data Lake

Khi nói đến việc lưu trữ dữ liệu lớn, hai lựa chọn phổ biến nhất là data lake và data warehouse. Data warehouse (Kho dữ liệu) được sử dụng để phân tích dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ, […]

Read More

Deal Lương !

Trước khi nghĩ đến lương, hãy nhìn thêm những cơ hội và quan trọng nhất là ai đang cần ai.  Một ngày nọ, Chung nhận được một tin nhắn qua Linkedin nhờ hỗ trợ. Chung xin số phone của bạn […]

Read More

NHÂN VIÊN THÔI VIỆC, CÔNG TY NÊN VUI

Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn rời công ty, tổ chức và phần lớn đều thành công hơn, hạnh phúc hơn.  Trước đây, tôi đã từng được giữ lại trong một số công ty nhưng tôi vẫn quyết định […]

Read More

Phỏng Vấn !

PHỎNG VẤN! 1- Đã đồng ý đi Phỏng vấn thì cũng nên tìm hiểu về công ty, về ngành nghề và một số thông tin công việc. Đừng để đến buổi phỏng vấn rồi hỏi công ty làm về ngành […]

Read More