Danh mục: Kỹ Năng

Lịch Sự Một Chút Thôi

1. Gọi điện thoại thì tránh giờ ngủ trưa, trước 08 giờ sáng hay sau 10 giờ đêm. Nếu không gấp, nên chỉ gọi vào giờ hành chính. 2. Gọi điện thoại thì vui lòng nói rõ họ tên, gặp […]

Read More