Danh mục: Tin Tức Công Nghệ

Phân Biệt Data Lake

Khi nói đến việc lưu trữ dữ liệu lớn, hai lựa chọn phổ biến nhất là data lake và data warehouse. Data warehouse (Kho dữ liệu) được sử dụng để phân tích dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ, […]

Read More

Tuyển Dụng Nodejs FPT Telecom

  Mô tả công việc:  Làm việc trong nhóm phát triển các ứng dụng và dịch vụ theo phương pháp Agile. Đóng góp cho bộ phận và tổ chức để nâng cao quy trình, hiệu quả công việc. Xây dựng […]

Read More