Nhân viên Kế toán tổng hợp

Jobs Gấp Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. GHI NHẬN TỔNG HỢP

– Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chi phí & Lương và các khoản trích theo lương

– Phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn. dài hạn. công cụ dụng cụ..

– Tính và trích khấu hao TSCĐ

– Ghi nhận các bút toán liên quan đến Thuế Nhà Thầu đối với Công nợ Phải Thu (Đại lý) Phải trả (CP MKT)

– Thực hiện các bút toán phân bổ và kết quyền cuối kỳ kế toán

– Lập tờ GTGT quý. Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. báo cáo kế toán nội bộ. báo cáo tài chính

– Xác định. đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty

– Tập hợp. lưu trữ. bảo quản chứng từ. bảo mật số liệu kế toán

2. XỬ LÝ DỮ LIỆU TỔNG HỢP

– Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp

– Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế. kiểm toán. thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

– Tổng hợp. thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên

– Kiểm tra định khoản. so sánh bảng cân đối kế toán. số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu

– Kiểm tra. đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác
  • Có kinh nghiệm 2 năm trong vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương
  • Cẩn thận, tỉ mỉ
  • Có tư duy chặt chẽ và logic
  • Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm và tìm hiểu về thực tế doanh nghiệp

III. QUYỀN LỢI

1.   Đồng nghiệp:
– Dàn 9x trẻ trung, nhiệt tình và chơi đẹp
– Hòa đồng, thẳng thắn và giúp đỡ

2. Thu nhập:

– Tổng thu nhập: 15 – 18tr

–  Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, lương tháng 13

3.   Phúc lợi:
– Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe (Gym, yoga, …)
– Hỗ trợ ăn trưa + Gửi xe

4.   Thời gian:  08h45 – 17h45, Thứ 2 – Thứ 6 + 02 Thứ 7/tháng

5. Team building hàng năm

To apply for this job please visit dichung.vn.