05 Kỹ Sư Triển Khai Hệ Thống (System Engineer)

Jobs Gấp Hà Nội Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

1. Thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho dự án:

– Họp kickoff dự án với khách hàng và các đơn vị khác tham gia vào dự án (nếu có)

– Khảo sát chi tiết hiện trạng hệ thống khách hàng và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

– Thống nhất phạm vi công việc với PMO và khách hàng.

– Lên kế hoạch và phương án triển khai

– Lập dự toán triển khai (manday – chi phí nhân công)

– Viết tài liệu thiết kế high level và low level (các thành phần của thiết kế phụ thuộc vào yêu cầu và tính chất của dự án)

– Viết tài liệu trước triển khai (nếu có yêu cầu từ khách hàng)

– Chuẩn bị tài liệu kiểm thử (tùy yêu cầu và tính chất của dự án)

2. Thực hiện các hoạt động triển khai dự án:

– Kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa tại kho, chuẩn bị biên bản bảo hành và kiểm tra biên bản bàn giao.

– Bàn giao hàng hóa, thiết bị đến vị trí được quy định trong hợp đồng hoặc thống nhất với khách hàng.

– Lắp đặt, đấu nối thiết bị theo thiết kế hoặc chỉ định của khách hàng.

– Triển khai các tính năng của sản phẩm dự theo thiết kế đã thống nhất hoặc theo yêu cầu của khách hàng (đã xác nhận trong phạm vi công việc).

– Báo cáo triển khai dự án

3. Thực hiện các hoạt động bàn giao, nghiệm thụ dự án:

– Viết tài liệu triển khai sau dự án ghi nhận toàn bộ cấu hình đã thực hiện, các thay đổi so với thiết kế ban đầu (nếu có)

– Viết tài liệu vận hành

– Kiểm thử hệ thống và bàn giao đến người sử dụng

– Chuyển giao kiến thức và đào tạo vận hành

– Hỗ trợ PM nghiệm thu dự án

4. Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực kỹ thuật cũng như kỹ năng mềm theo bố trí của TBP

To apply for this job please visit www.facebook.com.