Devops-Engineer Upto 1500$

Jobs HOT Ha Noi Công ty TNHH Nhân lực RECO

Mô tả công việc:

 • Automate and improve development and release process.
 • Convert software project into Docker
 • Package software and infrastructure using Helm
 • Write server side shell script
 • Provide suggestions to the development team for building robust software
 • Refactor software projects (Vue, React, Flutter, NodeJS Apps) to make sure project structure is portable, configurable, deployable and follow best practice for each programming framework.
 • Continue improve our cloud native infrastructure. Provide robust and highly available infrastructure to run our SAAS apps.
 • Implement Service Mesh and Event Mesh functionalities for service agility
 • Setting Prometheus Alarm, Grafana Dashboard to improve service monitoring

Yêu cầu công việc:

 • 2 Years working for Docker, Helm and Kubernetes
 • 5 Years Programming Experience in Javascript Applications.
 • Technology related: Docker, Kubernetes, Istio, Helm, Git, GitLab CI, Spinnaker, ElasticSearch, ServiceMesh, Crossplane, Knative, Prometheus, Grafana

Phúc lợi và chính sách:

 • Lương tháng thứ 13
 • Hỗ trợ ăn trưa
 • Tham dự các khóa đào tạo về kỹ thuật, kỹ năng mềm và tiếng Anh,
 • Ngày phép – 12 ngày/ năm
 • Môi trường làm việc năng động, sáng tạo & trẻ trung.
 • Tôn trọng và lấy con người làm trung tâm.
 • Hệ thống chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của luật pháp & quy định của Công ty (ngày phép, du lịch hàng năm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe…
 • Hệ thống khuyến khích hấp dẫn:cơ chế review lương, thưởng hàng năm theo hiệu suất lao động.
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

To apply for this job email your details to duckhacnguyen.ldxh@gmail.com