Jobs IT Network/System/DBA FPT Telecom

Jobs HOT Hà Nội Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT

  IT system:

 • Số lượng: 01
 • Mô tả chung: Virtualization operation
 • Trách nhiệm chính
 • Quản lý và vận hành hệ thống sao lưu
 • Quản lý tất cả các thiết bị trong trung tâm dữ liệu
 • Vận hành trung tâm dữ liệu
 • Tham gia thực hiện các dự án
 • Hỗ trợ, thực hiện khắc phục và xử lý các sự cố, phân tích các lỗi liên quan đến hệ thống backup
 • Thông báo những thay đổi của hệ thống
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm trong việc xác định vấn đề và giải quyết các lỗi của hệ thống

 

 • Yêu cầu

 

 • 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, 2 năm kinh nghiệm về hệ thống vận hành trên nền tảng vmware, window, linux
 • Có kinh nghiệm xử lý sự cố và sửa lỗi trên nền tảng vmware, window, linux và hiểu biết về nền tảng phần cứng của IBM, HP, Dell
 • Am hiểu các sản phẩm phần cứng (Server, SAN, Tape…) trên thị trường và ngành.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng DC / DR.
 • Thời gian làm việc: giờ hành chính

IT Network

 • Số lượng: 01
 • Mô tả chung: Tham gia triển khai, cấu hình Network/ Security/ Proxy/ Wifi/ NAC operation… theo yêu cầu từ phía VPbank
 • Trách nhiệm chính
 • Làm các task được giao liên quan tới triển khai, cấu hình, bảo trì và vận hành các hệ thống network.
 • Báo các tiến độ công việc cho quản lý phòng IT VPBank
 • Yêu cầu
 • Có kinh nghiệm về CCNA và giải pháp bảo mật mạng: WiFi, MAC, Proxy, Firewall, VPN
 • Thời gian làm việc: giờ hành chính

IT DBA

Ø  Số lượng: 02

Ø  Mô tả chung:

 • Backup DB
 • Restore validation
 • Health check report
 • Test/Dev support
 • DB installation
 • Performance Test

Ø  Trách nhiệm chính

 • Thực hiện các công việc triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống database cho Vpbank theo yêu cầu
 • Báo cáo tiến độ công việc cho khách hàng

Ø  Yêu cầu

 • Oracle DBA: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trên phiên bản 11gR2 / 18c / 19c, giỏi Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, khắc phục sự cố và PL / SQL,  bao gồm Oracle DB 18c / 19c, ưu tiên chứng chỉ OCA
 • MSSQL DBA ít nhất 2 năm kinh nghiệm, giỏi Quản trị SQL Server, xử lý sự cố và T-SQL, bao gồm SQL 2016, ưu tiên chứng chỉ Microsoft
 • MongoDB DBA ít nhất 1 năm quản trị kinh nghiệm, khắc phục sự cố trên nền tảng NoSQL
 • MySQL DBA ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản trị, khắc phục sự cố trên phiên bản 5.6, 5.7, 8.x, ưu tiên chứng chỉ Oracle
 • Thành thạo ‘hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ’ (RDBMS), ‘hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng’ (OODBMS) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML/ NoSQL

 

To apply for this job email your details to Duckhacnguyen.ldxh@gmail.com