Jobs Outsource DBA Engineer

Jobs HOT Hà Nội
Mô tả công việc :
Làm việc ngoài nhóm vận hành Cơ sở dữ liệu. DBA đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu hoạt động hiệu quả và không có lỗi.
DBA hợp tác chặt chẽ với Nhà phát triển và các thành viên khác trong nhóm để thực hiện các thay đổi, quyền cập nhật, 
làm mới cơ sở dữ liệu, Giám sát cơ sở dữ liệu
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

- Chủ động hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu PosgreSQL, Oracle, MariaDB, Cassandra trong AWS và hệ thống tại chỗ
- các tác vụ hỗ trợ bao gồm cài đặt, nâng cấp, giám sát, kiểm tra hiệu suất, khắc phục sự cố, Tính sẵn sàng cao
- Phối hợp và hỗ trợ các nhà phát triển, các thành viên khác trong nhóm lập tài liệu và bảo trì các công cụ nội bộ
- Tạo tài liệu kỹ thuật và quy trình
- Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu
- Cấp và thu hồi quyền
- Giám sát cơ sở dữ liệu sản xuất hiện có, không gian đĩa, CPU, Sử dụng bộ nhớ, Phiên
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
-Trong môi trường hạn chế không có camera.
-Làm việc trong giao diện máy tính để bàn ảo (VDI)
KIỂM ĐỊNH
YÊU CẦU KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
- Kỹ năng cơ sở dữ liệu: Hơn 3 năm kinh nghiệm trong PostgreSQL hoặc MariaDB và / hoặc MySQL hoặc Oracle hoặc Cassandra
- Kỹ năng Linux: Hơn 3 năm kinh nghiệm bảo trì hệ thống linux, cách khắc phục sự cố liên quan đến CPU cao, Bộ nhớ, DISK,
- Quen thuộc với công việc cron, có thể viết các script shell đơn giản
- Có thể sử dụng các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu của bên thứ ba như Toad, DBeaver, Navicat ...
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tập trung vào khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề và ham học hỏi và phát triển
YÊU CẦU KINH NGHIỆM ƯU ĐÃI
- Có kinh nghiệm về PostgreSQL, Quorum
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Có kiến ​​thức về môi trường mạng, phần mềm trung gian / máy chủ ứng dụng (Apache, Nginx, Pacemaker)
YÊU CẦU GIÁO DỤC TỐI THIỂU
Bằng cử nhân
KỸ NĂNG
Linux, điều chỉnh Cơ sở dữ liệu SQL,

To apply for this job email your details to duckhacnguyen.ldxh@gmail.com