Jobs System/Network/NOC/DBA FPT Telecom

Jobs Gấp Hà Nội Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
System 1 – Virtualization operation (1) Trách nhiệm chính
– Quản lý và vận hành hệ thống sao lưu
– Quản lý tất cả các thiết bị trong trung tâm dữ liệu
– Vận hành trung tâm dữ liệu
– Tham gia thực hiện các dự án
– Hỗ trợ, thực hiện khắc phục và xử lý các sự cố, phân tích các lỗi liên quan đến hệ thống backup
– Thông báo những thay đổi của hệ thống
– Hỗ trợ Trưởng nhóm trong việc xác định vấn đề và giải quyết các lỗi của hệ thống
Yêu cầu
– 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, 2 năm kinh nghiệm về hệ thống vận hành trên nền tảng vmware, window, linux
– Có kinh nghiệm xử lý sự cố và sửa lỗi trên nền tảng vmware, window, linux và hiểu biết về nền tảng phần cứng của IBM, HP, Dell …
– Am hiểu các sản phẩm phần cứng (Server, SAN, Tape…) trên thị trường và ngành.
– Hiểu biết về các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng DC / DR.
Network 2 Network/Security/Proxy/Wifi/NAC operation (2) Kinh nghiệm về CCNA và giải pháp bảo mật mạng: WiFi, MAC, Proxy, Firewall, VPN
Vận Hành NOC 1 3 shifts operation Các trách nhiệm chính
Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng hệ thống CNTT thông qua màn hình giám sát, các sự kiện bất thường qua E-mail 24×7
– Ghi lại và thông báo sự kiện bất thường trên các công cụ giám sát theo quy trình
– Thực hiện bổ sung mới, cập nhật các thông số quan trắc trên các công cụ quan trắc
– Xây dựng và cập nhật các tài liệu vận hành
Báo cáo trạng thái hệ thống CNTT dựa trên các thông số giám sát
– Thực hiện kiểm tra tình trạng hệ thống CNTT thông qua kiểm tra định kỳ
Yêu cầu
– 2 năm vận hành máy chủ trên nền tảng Windows, NIX HOẶC 2 năm  vận hành hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu
– Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống giám sát
– Làm việc theo ca
DBA 2 – Backup DB – Oracle DBA: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trên phiên bản 11gR2 / 18c / 19c, giỏi Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, khắc phục sự cố và PL / SQL,  bao gồm Oracle DB 18c / 19c, ưu tiên chứng chỉ OCA
– Restore validation – MSSQL DBA ít nhất 2 năm kinh nghiệm, giỏi Quản trị SQL Server, xử lý sự cố và T-SQL, bao gồm SQL 2016, ưu tiên chứng chỉ Microsoft
– Health check report – MongoDB DBA ít nhất 1 năm quản trị kinh nghiệm, khắc phục sự cố trên nền tảng NoSQL
– Test/Dev support – MySQL DBA ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản trị, khắc phục sự cố trên phiên bản 5.6, 5.7, 8.x, ưu tiên chứng chỉ Oracle
– DB installation – Thành thạo ‘hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ’ (RDBMS), ‘hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng’ (OODBMS) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu XML / NoSQL
– Performance test

To apply for this job email your details to duckhacnguyen.ldxh@gmail.com