FSI Việt Nam – Sales Admin Giải pháp & Công nghệ

Jobs MỚI Hà Nội, Hồ Chí Minh Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI

I. Thông tin chung:

Chức danh: Nhân viên Sales Admin

Chức danh giao dịch: Sales Admin

Chức danh gọi tắt:

Chức danh (Tiếng Anh): Sales Admin

Mã chức danh:

Phòng/ đơn vị:

Bộ phận: TTKD Giải pháp & Công nghệ

Địa điểm làm việc: Văn phòng FSI tại HN

II. Mối quan hệ trong công việc

Cấp trên: Giám đốc TTKD Giải pháp & Công nghệ

Cấp dưới: Không

Bên trong: CBNV các Ban/ Trung tâm/Đơn vị thành viên

Bên ngoài: Khách hàng, Đối tác/Chủ đầu tư

III. Mục đích công việc/ Tóm tắt công việc:

1. Theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc liên quan đến TTKD

2. Lập báo cáo ngày/tuần/tháng/quý/năm hoặc yêu cầu đột xuất từ cấp trên

3. Giám sát toàn bộ quy trình tiếp cận ký kết, triển khai hợp đồng

4. Phối hợp thực hiện các công việc với các bộ phận, phòng ban để nhằm đạt mục tiêu doanh thu của TTKD

5. Trách nhiệm và nhiệm vụ chính:

1. Nhiệm vụ chuyên môn (Liệt kê theo trình tự thực hiện công việc hoặc theo mức độ quan trọng giảm dần của các đầu công việc hoặc theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp):

STT Nhiệm vụ Kết quả cần đạt được Tỷ trọng
1.1 Hỗ trợ TTKD 90%
1.1.1 Lập báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/năm hoặc yêu cầu đột xuất từ cấp trên Kịp thời và nhanh chóng thực hiện các yêu cầu báo cáo 10%
1.1.3. Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu tình hình hoạt động chung của TTKD một cách chính xác và đầy đủ Tiếp cận được khách hàng, tạo cơ hội gặp mặt, giới thiệu về sản phẩm của công ty 10%
1.1.4. Phụ trách liên liên hệ khách khàng, khảo sát sự hài lòng trong quá trình sử dụng dịch vụ Trực tiếp trao đổi, tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu sâu nhu cầu thực tế khách hàng, tạo cơ hội hợp đồng 10%
1.1.5 Giám sát, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc bộ phận kinh doanh, triển khai, chăm sóc khác hàng thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt Thống nhất các điều khoản và ký kết hợp đồng với khách hàng 40%
1.1.6 Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng tài liệu liên quan   10%
1.1.7 Thực hiện 1 số công việc hỗ trợ khác cho TTKD   10%
  1. Trách nhiệm và nhiệm vụ khác (Liệt kê theo trình tự thực hiện công việc hoặc theo mức độ quan trọng giảm dần của các đầu công việc hoặc theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp)/ Phần này dành để liệt kê nội dung về phần lập báo cáo, xây dựng kế hoạch, ngân sách và các việc phát sinh khác.
STT Nhiệm vụ Kết quả cần đạt được Tỷ trọng
2.1 Kế hoạch, báo cáo 10%
2.1.2. Báo cáo doanh số, doanh thu, công nợ

Báo cáo số liệu hoàn thành công việc hằng tuần

Báo cáo số liệu kinh doanh quý

Báo cáo doanh số hoàn thành đúng tiêu chuẩn và cập nhật đúng thời hạn 5%
2.2 Công việc khác (nếu có) 5%
2.2.1 Tham gia hỗ trợ đồng nghiệp, nhân viên mới Hỗ trợ đồng nghiệp cùng về doanh số, đảm bảo KPI của Trung Tâm 5%

IV. Trách nhiệm:

1. Giám sát, theo dõi đầy đủ các công việc theo quy trình và kế hoạch kinh doanh, đảo bảo các bộ phận hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

2. Là đầu mối tiếp nhận, đối soát và xử lý giấy tờ, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

3. Tuân thủ các quy định và chính sách kinh doanh của công ty

V. Tiêu chuẩn chức danh:

1. Yêu cầu cơ bản:

1.1. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

1.2. Chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành: kinh doanh, thương mại, ngoại ngữ, tài chính…

1.3. Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

1.4. Ngoại ngữ: Có thể đọc hiẻu tài liệu chuyên ngành, Giao tiếp tốt là một lợi thế

1.5. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan

2. Yêu cầu năng lực chuyên môn:

2.1. Kiến thức chuyên môn:

2.2. Nắm rõ về sản phẩm, giải pháp mà trung tâm kinh doanh đang bán.

2.3. Nắm rõ vai trò chức năng nhiêm vụ của mình để phối hợp với các thành viên trung trung tâm và các bộ phận liên quan.

2.4. Nắm rõ chức năng nhiệm vụ trọng tâm của mình để hoàn thành KPI

2.5. Kỹ năng: viết báo cáo, tổng hợp, cập nhật thông tin. Tổ chức, hành chính và giải quyết vấn đề

2.6. Thái độ và tiêu chuẩn khác: Khả năng thích ứng với sự thay đổi liên tục, làm việc theo nhóm ,quản lý quỹ thời gian. Nhiệt tình, tự tin trong công việc,. Làm việc dưới áp lực công việc cao.

3. Yêu cầu năng lực quản lý: Có khả năng tổng hợp, quản lý, tổ chức, giám sát, phối hợp để triển khai nghiệp vụ, thực hiện công việc được giao

VI. Điều kiện làm việc:

1. Thời gian làm việc: Sáng 08h00 – 12h00; Chiều 13h30 – 17h30, Thứ 2 – Thứ 6 hằng tuần và 2 ngày thứ 7/tuần 2 và 4 hằng tháng.

2. Thiết bị làm việc: Máy tính xách tay

3. Bảo hộ lao động: Không có

4. Phương tiện đi lại: Tự túc

5. Thăng tiến:

To apply for this job email your details to duckhacnguyen.ldxh@gmail.com