Tuyển Lập Trình DEV Font End

Jobs HOT Hà Nội Công ty TNHH một Thành Viên Viễn Thông Quốc Tế FPT

Mô tả công việc :

–       Làm việc trong nhóm phát triển các ứng dụng và dịch vụ theo phương pháp Agile.

–       Đóng góp cho bộ phận và tổ chức để nâng cao quy trình, hiệu quả công việc.

–       Xây dựng giao diện người dùng (đối với frontend developer) và giao diện dịch vụ/API (đối với backend developer).

–       Code, test và vận hành các dịch vụ.

Yêu cầu :

–       Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành CNTT.

–       Kiến thức tốt về Javascript, ReactJS và các thư viện liên quan.

–       Kiến thức tốt về HTML/CSS, AJAX và các thư viện / framework liên quan.

–       Biêt thiết kế giao diện người dùng UI/UX là một lợi thế lớn.

–       Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

–       Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Ưu tiên :

–       Full-stack developer.

–       Đã có kinh nghiệm thực tế với Node.js hoặc React.

–       Có kinh nghiệm sử dụng và giải quyết vấn đề đối với các hệ thống Linux.

–       Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các ứng dụng “low-latency”, “high-availability”, “high-performance”.

–       Có hiểu biết về Docker/Container.

To apply for this job email your details to ducnk5@fpt.com.vn