Thẻ: kỹ năng phỏng vấn

Nhà Tuyển Dụng Khuyên “Ứng Viên Nên Hỏi Kinh Nghiệm Người Đi Trước”

Hỏi kinh nhiệm từ những người đi trước Những người đi trước được coi là anh đàn anh đàn chị của bạn, chẳng cần phải tìm đâu xa họ chính là những kiến thức thực tế nhất bạn cần phải hỏi. Bạn có thể hỏi về các vấn đề như: Trước khi đi phỏng vấn anh/chị chuẩn […]

Read More

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài

Tuyển dụng và đãi ngộ người tài là một kỹ năng thiết yếu của người quản lý, đây cũng là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và thành công của một công ty. Sự phát triển và bền vững của một công ty ngày nay cơ bản phụ thuộc […]

Read More