Thẻ: nodejs

Tuyển Dụng Nodejs FPT Telecom

  Mô tả công việc:  Làm việc trong nhóm phát triển các ứng dụng và dịch vụ theo phương pháp Agile. Đóng góp cho bộ phận và tổ chức để nâng cao quy trình, hiệu quả công việc. Xây dựng […]

Read More